Nejstrašnější nedůvěra - nedůvěra v sebe!

Květen 2013

Co prozradí noční ticho!

22. května 2013 v 23:38 | já |  Moje psaní
Zářivá koule na noční obloze dávala tušit, že se blíží úplněk! Stála jsem na balkoně, v příjemném nočním vánku jsem poslouchala noc!!
Všichni si myslí, že v noci je ticho a všechno spí! Omyl!!! Divila jsem se, co všechno lze v tichu zaslechnout. Je to paradox, ale nejvíce ze všeho jsou slyšet ptáci. V sousedově zahradě je několik hnízd kosů, sýkorek a stehlíků. Za večerního šera se ozývá vysoký hlas kosí mámy, svolávající své děti domů, pak se ozve štěbetání drobotiny, které se ještě nechce spát a dožaduje se krmení. Najednou je ticho, do něhož se tu a tam ozve jakési tiknutí, lehké písknutí a plácnutí křidýlek. Dole v trávníku zadupou drobné nožky ježčí rodiny a tu a tam se objeví stín kočky jdoucí na lov. Je tichounká, ale ptačí hlídky zareagují zvýšeným tikotem. Neslyšně proletí netopýr a zavěsí se na vyhřátou zeď, pak uslyším mlasknutí, to lapil mušku, nehybně sedící na zdi. Pod okny projede auto, za lesem je slyšet vrzání a hluk vlaku, odvážejícího poslední lidi z města.
Z blízkého parku do ticha zakváká kačena a s plácnutím do vody odpluje někam do rákosí. Několik minut je ticho, slyším šumění vody v potoce, vítr jak se prohání vysoko ve větvích.
Pojednou se ozve plačtivé naříkání, stále zvyšující intenzity, plácání křídel, povyk deroucí se z ptačího hrdla. Nic není vidět, ale z nářku a křiku poznám, že někdo bojuje o svá mláďata. Trvá to několik desítek vteřin, pak zvolna umlka a jen občas se ozve jakési škytnutí. Dokonáno jest!!! Lasička opět vyhrála a teď si pochutnává někde v korunách stromů. Všichni se pomalu uklidní a je opět ticho. Jen sýček několikrát houkne a čeká na svou družku, až se mu ozve. Společně někde vysoko na stromě kontrolují parčík a svorně si houkají. Protáhnu se a tiše zavřu dveře. Otevřeným oknem se nic neozývá. Je čas jít spát. Ten klid venku nebude dlouhý. S prvními ranními paprsky se ozvou první tóny ptačích písniček a zpěvů. Přečkali temnou noc a vítají nový den.