Nejstrašnější nedůvěra - nedůvěra v sebe!

Prosinec 2009

A na konec trochu legrace!!!

31. prosince 2009 v 9:32 | sesbíráno po netu |  Anekdoty
Pán s manželkou a tchyní jel na dovolenou do Izraele. Tam ale tchyně zemřela. Manželé zašli do pohřebního ústavu, kde jim vysvětlili, že převezení těla zpět do Ameriky bude stát pět tisíc dolarů. Jestli ovšem tchyni pohřbí ve Svaté zemi, bude to stát pouze dvě stovky.
Manžel navrhl: "Pošleme ji domů."
A funebrák se zeptal: "Prosím vás, jste si jisti, že to opravdu chcete takto? Převoz je velmi drahý. Za dvě stě dolarů byste tady mohli mít krásný pohřeb."
"Podívejte se, pane," povídá manžel, "před dvěma tisíci lety jste tady pohřbili jednoho chlapíka a on za tři dny vstal z mrtvých. Tak tohle nebudu riskovat!"


1. Pánbůh nejprve stvořil ženské, pak pozval k sobě tři Adamy a pravil
"Vyberte si každý, jděte a založte národy." První si pospíšil s výběrem
křesťanský Adam, po něm židovský Adam a nakonec zůstal pomalý a rozvážný
arabský Adam. Když si důkladně prohlédl zbylé ženy pravil melancholicky:
"Holky, zahalte se a pojďte se mnou."

2. U rozvodu manžel uvádí, že mu manželka sexuálně nevyhovovala. V
soudní síni to zahučí: "Všem vyhovuje, jenom jemu ne!"

3. Utahaný chlap přijde pozdě večer z podniku a lehá si do postele.
Manželka ho osloví: "A co manželské povinnosti?" "Ach jo," řekne muž a jde
umýt nádobí.

4. Matka najde u patnáctiletého syna pod postelí sado-macho časopis. Ukazuje to
manželovi a říká: "Co mám se synem udělat?" "No hlavně bys ho neměla bít."

5. Franta se ptá Standy: "Kdo ti udělal toho monokla?" "Ále, modlili
jsme se a zrovna, když jsme říkali "Zbav nás všeho zlého...," tak jsem se
podíval na tchyni...."

6. Co dělá pedofilní nekrofilní zoofil v samoobsluze? Osahává mražená
kuřata...

7. 50% teenagerů vidí svojí budoucnost pozitivně. Druhých 50% na drogy
nemá peníze.

8. "Můj manžel má maturitu a pořád si plete mě, mně a mne..." - "Jo, to
můj manžel má dokonce vysokou... a plete si mě a servírku z Berouna..."

9. Chlápek se vytahoval před kamarádem, že jeho sestra se přestrojila za
chlapa a šla jako dobrovolník do armády. Kamarád se diví: "Hele, ale to se s
nima musí i sprchovat, převlíkat a všechno, ne?" - "No, to jo." - "A to na
to nepřijdou?" - "Už přišli... ale myslíš, že to někdo nahlásí?"

10. Pacient si stěžuje lékaři, že mu uřízli zdravou nohu. "Tiše, ať se to
nedozví pan docent," vece lékař kradmo. "On by se moc zlobil. Já vám pak
večer při službě uříznu tu správnou."Pro všechny návštěvníky

30. prosince 2009 v 13:48 | já

Procházka

29. prosince 2009 v 13:56 | já |  Zaujalo mě
29. 12. 2009
Venku je nádherný den, modrá obloha od obzoru k obzoru. Všude plno lidí, na zahrádce se vyhřívá nádherný setr. Stále ještě kvetoucí macešky se v předzahrádce krčí ve stínu tújek a někde nade mnou pokřikují ptáci. Tráva zeleně září a barevné fasády domečků pohlcují sluneční paprsky.
Jeden by myslel, že je tak duben a začíná jaro, jenomže pohled na teploměr nás ihned vyvede z omylu. Je totiž prosinec a venku je mrazík -2°C.
Krásně se dýchá a hlavně je všude nač koukat. Objevila jsem nové zákoutí s torzem ženského těla, pokochala se starobylými klepadly na mohutných chrámových dveřích, znovu prohlídla vánoční stromeček a jeho ozdoby, které tvořily děti místních škol. Nahlédla jsem do nově otevřeného obchůdku s masnými výrobky a cestou udělala několik fotek.


Krásná procházka! Kolik takových ještě bude? Letos už asi moc ne!

Jesličky

28. prosince 2009 v 14:38 | já |  Můj koníček
Máte také doma jesličky s Ježíškem? Určitě, vždyť je to dneska velká móda.
Betlémy v různých podobách jsou dneska k vidění všude! Dokonce i v jedné restauraci jsem je zahlédla!
Jsou ze všemožných materiálů, dřevěné, papírové, ze sádry, kukuřičného šustí, skla, kůže a já nevím z čeho ještě?
Ve své sbírce pohlednic mám také různé figurky z těchto betlémů. Některé vám tady teď představím:Něco z lidové valašštiny - II.

27. prosince 2009 v 12:12 | česko - valašský slovník a já |  Víte, že?
KACABAJA : mužský krátký kabátek do pasu z tmavého sukna
KAMRLÍK : malá místnost v domě (spíše sklad apod.)
KFICHT : závaží
KERELÁB: kedluben
KCHEL : kapusta
KHOSTN : zásuvková skříň na šaty
KOŽA : škraloup na mléku
KŔDEL : hejno drůbeže
KRUPÓN : kůže odřezaná ze zad prasete
KÚŠTĚK : díl, kousek
LANCÚCH : opasek
LAPJET: sedět
LATERŇA : svítilna
LEGÁTKA : židle
LINDA : topol
MAKAMIKLA : tašky s mákem
MARHULA : meruňka
NÁČENÍ : nádobí
NOŠA : ranec
NAGABAT SI : nakrást si, nabrat si
NAPCHÁVAT SA : cpát se
NOŽÍCE : nůžky
NUDRPLÉT : deska na válení těsta
ŇUCHAT : čichat
ŇÚRAT : usilovně a potajmu hledat
OBARŇICA : kroupová polévka s krví
OBLHÚT : lakomý člověk
OHAROVISKO: okurková nať
OPLÉGR : řízek rostliny
ORINGLA : náušnice
OŽRALÝ IZIDÓR : rumový zákusek

V kostele

26. prosince 2009 v 21:51 | já |  Co se mi líbí
Sváteční dny pomalu končí. Všichni jsme nějak unavení, přeslazeni a je nejvyšší čas udělat něco pro svou duši, které něco chybí.
Vypravila jsem se proto odpoledne do našeho městečka. Bylo krásné odpoledne, sluníčko pomalu mizelo za obzorem a já si prohlížela vánočně naladěné město. Pomaloučku jsem docházela ke kostelu, kam mířilo množství lidí. Uvědomila jsem si, že je dnes koncert cimbálové hudby.
Svátečně vyzdobený místní kostel byl úplně plný. Na stromečcích kolem oltáře se třpytily hvězdičky a vzduch byl naplněn očekáváním krásného zážitku.
Několik tónů a celý kostel se rozezněl jásavými hlásky dětí, zpívajících koledy. Pak se pozvolna rozezněl cimbál, housle, klarinet a posléze dudy. Krásné hlasy se vznášely prostorem a jenom občas byly přerušovány hlasitým potleskem.
Stačila pouhá jedna hodinka a člověk je potěšen tou krásou. Nádhera!
Domů jsem šla s hřejivým pocitem, že jsem pro sebe udělala zase něco dobrého.

Narození Krista

25. prosince 2009 v 8:37 | Bible svatá a net |  Váže se k dnešnímu datu
Samotné vánoční svátky začínají dnem narození Páně 25. prosince, (Boží hod vánoční, v občanském kalendáři označený jako "1. svátek vánoční"). 26. prosince se slaví svátek sv. Štěpána prvomučedníka, občanský "vátek vánoční".
Již samotná otázka narození Ježíše v Betlémě je záhadou. Podle církevní tradice se tak stalo v noci z 24. na 25. prosince 4. př. n. l. Tehdy ale zemřel Herodes Veliký, který měl dát ještě za Ježíšova života příkaz k vyvraždění všech dětí v Betlému do věku dvou let. Podle evangelia sv. Matouše byli Ježíšovi rodiče Josef a Marie včas varováni a uprchli z Betléma do Egypta. Pokud bychom dávali za pravdu církevní tradici, toto datum by s údaji v evangeliích nesedělo. Problém je i v tom, že o vyvraždění neviňátek se zmiňuje jen Matoušovo evangelium, mohlo se tedy stát, že se jednalo o legendu, kterou Matouš do svého evangelia zakomponoval, aby zvýšil dramatický charakter Ježíšova narození. Vládě Heroda Velikého věnoval velkou pozornost židovský historik Flavius Josephus, který mu vyčetl mnoho zločinů, ale o vraždění neviňátek se nezmiňuje. Ze starozákonního podání je známo, že egyptský faraón poručil, kromě jiných tvrdých opatření, usmrcovat Izraelská novorozeňata, pokud budou mužského pohlaví. Obával se totiž rostoucí početnosti Izraelců.
Další indicií, vztahující se k narození Ježíše je zjevení tzv. betlémské hvězdy. Pozdější tradice z ní sice vytvořila kometu a nějaký čas se věřilo, že mohlo jít o známou Halleyovu kometu. Astronomické propočty prokázaly, že tomu tak být nemohlo a antické záznamy hovoří o poslední veliké kometě roku 11 př. n. l. Matouš o kometě nemluví a jasně říká, že šlo o novou hvězdu. Podle dnešních dobrozdání se jednalo o velmi vzácnou konjunkci Jupitera se Saturnem v souhvězdí Ryb. Astronomové potvrzují, že k této události došlo v roce 7. př. n. l.
Ježíšova matka Marie byla vychovávána ve škole jeruzalémského chrámu jako chrámová služebnice. Tyto se mimo jiné naučily číst a psát. Mohla tedy vést ke vzdělání svého syna a mít na něj v tomto směru určitý vliv. Podle tradice byla rodiči zaslíbena bohu a žila v chrámové škole 9 - 10 let. Po smrti rodičů jí příbuzní poradili, aby se z ekonomických důvodů vdala, byl jí doporučen tesař Josef. Ten se ženit nechtěl, ale když zjistil, že je zaslíbena Bohu, tudíž složila slib věčného panenství, souhlasil. Pak se ovšem zjistilo, že je Marie již s kýmsi těhotná, ale Josef byl nadále ke sňatku svolný. Snad nechtěl Marii vystavit trestu smrti ukamenováním za cizoložství. Podle tradice mu anděl řekl, že se jedná o boží zásah. Tento problematický fakt nejspíše zakrývá legenda o neposkvrněném početí. Navíc, podle Flavia měl Ježíš potom další sourozence - bratra Jakuba, kterého nechal roku 62 n. l. popravit v Jeruzalémě velekněz Annanus, dále to ještě byli Juda, Šimon a dvě sestry, ačkoli se ale přesně neví, zda to nebyli jen pokrevní příbuzní, například bratranci a sestřenice. Je možné, že Marie svůj slib nedodržela a tyto děti pocházely ze sňatku s Josefem, možná je měla s někým jiným. Nebo také mohlo být všechno úplně jinak.


Účtování na konci roku

24. prosince 2009 v 8:00 | já |  Moje psaní
Už se nezadržitelně blíží, ať chceme, nebo ne! Opět konec jednoho roku! Konec roku,
který mi čas připisuje k dobru. Další rok s rodinou, další rok na světě. Mezi lidmi a s lidmi. Ještě pár týdnů a budeme účtovat. Svá plus a mínus, každému dni, který je nenávratně pryč. Svá kladná a záporná hodnocení budeme přidělovat všem našim rozhodnutím, poctivě se budeme zamýšlet, zda jsme všechno provedli podle nejlepšího vědomí a svědomí a hlavně, zda jsme nikomu, byť třeba neúmyslně neublížili. Budeme tak v duchu účtovat, ať se nám to líbí nebo ne! Závěr roku s jeho mystickými svátečními dny, je k tomu předurčen.
Tak tedy dělejme inventuru svého nitra, svých myšlenek a činů! A když skončíme, budeme mít jistotu a potvrzení toho, jací vlastně jsme. Objevíme se sami před sebou, v celé nahotě svého já.
Možná nám to umožní prožít ten další rok lépe a spokojeněji.

Vánoční přání

22. prosince 2009 v 22:04 Moje psaní

Všem kamarádkám a kamarádům přeji ty nejkrásnější vánoční svátky !Proč to nejde?

22. prosince 2009 v 11:16 Moje psaní
Nevím co se děje!
Od rána mám nachystané dva články a je jedenáct hodin a ony se neobjevují. Je to snad nějaká porucha?